ŚRODKI ODPAROWUJĄCE są dwuskładnikowymi preparatami złożonymi z części lotnej i części nielotnej w postaci dodatku.
 Część lotna pełni trzy główne funkcje:

 • ogranicza lepkość substancji smarnej;
 • stanowi bazę dla substancji smarnej;
 • ochładza.

W ŚRODKACH ODPAROWUJĄCYCH stosuje się następujące dodatki:

 • zapobiegające zużyciu
 • do bardzo dużych nacisków
 • natłuszczające,

pozbawione chloru, siarki i tłuszczów zwierzęcych.

Osiągnięcie doskonałości w tej technologii pozwoliło nam opracować szeroki zakres produktów, które wyróżniają się brakiem: pozostałości lepiszcza, białych śladów po odparowaniu, zapachu.

Do kategorii tej należą również produkty przeznaczone do użytku spożywczego, w tym te z certyfikatem NSF H1 3H.

Podczas rozprowadzania płynu odparowującego rozpuszczalnik wyparowuje całkowicie, a pozostała po nim reszta składników tworzy warstwę ochronną zapobiegającą przed utlenianiem. Następnie można przejść do kolejnych czynności (spawania, lakierowania, klejenia, drukowania itp.) bez konieczności mycia powierzchni pokrytej warstwą ochronną.

Główne zalety:

 • czystość miejsca pracy
 • wyeliminowanie czynności mycia
 • możliwość zastosowania do wszystkich metali
 • gotowość do bezpośredniego użycia
 • ograniczenie zużycia oleju
 • ochrona form
 • możliwość stosowania z gazami chłodniczymi.