Dzięki innowacyjnym technologiom wykorzystywanym do opracowania składu swoich produktów firma LMI zapewnia wysokie standardy jakości procesom wykrawania, poprawiając wydajność matryc i przebijaków, również dzięki możliwości zastosowania z kobaltem.

Usilnie dążyliśmy do zrealizowania naszej idei pogodzenia wymogów produkcyjnych z potrzebami środowiska — tak właśnie powstały płyny do procesów OBRÓBKI PLASTYCZNEJ NA ZIMNO, złożone z surowców pochodzących z odnawialnych źródeł i biodegradowalnych.

Zastosowanie estrów pochodzenia roślinnego zapewnia wysoką zdolność smarną, która zmniejsza współczynnik tarcia o 30% nawet bez dodatków EP, oraz biodegradowalność przekraczającą często poziom 90%. Należy zwrócić uwagę również na brak olejów mineralnych i zapachu oraz zapewnienie lepszych warunków pracy dzięki brakowi wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (potencjalnie rakotwórczych dla ludzi), jak również na bardzo wysoką temperaturę zapłonu i punkt dymienia.