Preparaty te zostały opracowane z myślą o ułatwianiu czynności montażowych mających na celu stworzenie z wielu elementów jednorodnej i spójnej całości charakteryzującej się własnymi cechami fizycznymi i funkcjonalnymi.

Kompatybilność materiałowa i wytrzymałość montowanych zespołów to dwa główne kryteria, na których oparto opracowanie szerokiej gamy środków anaerobowych (ŚRODKÓW DO ZABEZPIECZANIA I DO BLOKOWANIA GWINTÓW, USZCZELNIACZY do połączeń) i klejów cyjanoakrylowych (błyskawicznych), ale także produktów ułatwiających montaż oraz zabezpieczających zmontowane zespoły, takich jak gumy z PVC, ABS, lakiery itp.

Wszystko to przy jednoczesnym przestrzeganiu norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.