Odtłuszczanie polega na usuwaniu wszelkich pozostałości z powierzchni elementów poddawanych obróbce przed przejściem do kolejnych jej etapów.

Dzięki specjalnie opracowanemu składowi środki te mogą być wykorzystywane we wszelkich czynnościach dotyczących konserwacji i czyszczenia maszyn przemysłowych — zapewniają one nie tylko dokładną czystość, ale też poszanowanie obowiązujących przepisów w zakresie BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY pracy.

Wśród właściwości chemicznych i fizycznych ŚRODKÓW ODTŁUSZCZAJĄCYCH warto wymienić:

  • wysoką zdolność odtłuszczania;
  • szybki czas schnięcia;
  • delikatny zapach;
  • możliwość stosowania z różnymi materiałami i narzędziami;
  • stabilność w czasie;
  • recykling i przetwarzanie;

Linia ŚRODKÓW ODTŁUSZCZAJĄCYCH obejmuje:

  • ŚRODKI ODTŁUSZCZAJĄCE NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKA;
  • ŚRODKI ODTŁUSZCZAJĄCE NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKA BEZ C;
  • ŚRODKI ODTŁUSZCZAJĄCE NA BAZIE WODY;

Mycie poprzez odtłuszczanie oraz czynności wykończeniowe stanowią coraz częściej integralną część procesu produkcyjnego we wszystkich sektorach przemysłu. Dobre oczyszczenie i wykończenie wyrobu jest właśnie tym, co wyróżnia każdego profesjonalnego producenta.

Firma LMI analizuje poszczególne problemy dotyczące procesów produkcyjnych i stwarza produkty, procesy i rozwiązania służące poprawie końcowej jakości i wyglądu estetycznego każdego wyrobu.

Troska o jakość produktów naszych klientów i wspólne rozwiązywanie problemów związanych z ich wykończeniem stanowią istotę naszej pracy.