Specjalnie na potrzeby tego rodzaju obróbki nasze laboratoria R&D opracowały linię produktów, która jest naszą dumą.

Preparaty te, wykonane z surowców ze źródeł odnawialnych i spełniające najbardziej rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa środowiskowego w miejscu pracy, zapewniają znaczne zmniejszenie sił tarcia i odprowadzenie większej ilości ciepła podczas cyklu roboczego, co umożliwia zmniejszenie siły osiowej wywieranej podczas odkształcania metalu. W konsekwencji uzyskuje się znaczną oszczędność energii, ograniczenie ilości odpadów i zwiększenie średniej żywotności form.

W procesie wytłaczania materiał poddawany jest promieniowym naprężeniom rozciągającym i obwodowym naprężeniom ściskającym, a wywierana siła zależy od różnych czynników: rodzaju materiału, nasmarowania, geometrii elementów formy, siły nacisku dociskaczy itp.

Firma LMI, biorąc pod uwagę wszystkie te kwestie i analizując w całościowym ujęciu poszczególne aspekty, stara się upraszczać czynniki poprzez zmniejszenie siły tłoczenia w oparciu o przyjazną środowisku technologię chemiczną wykorzystującą odnawialne i biodegradowalne źródła, zgodną z wymogami ochrony zdrowia pracowników z uwagi na brak wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (potencjalnie rakotwórczych dla ludzi), PCB (polichlorowanych bifenyli), PCT (polichlorowanych trifenyli) i węglowodorów ciężkich (C 10- C40).