Obróbka TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY obejmuje czynności formowania, obróbki na obrabiarkach, klejenia i dekoracyjnego wykańczania. Nasze środki smarne mają na celu ułatwianie wytłaczania tworzyw polimerowych i ich usuwania z form, a rozpuszczalniki umożliwiają łatwiejsze rozprowadzenie tworzywa na podłożu. Wybierana jest najbardziej odpowiednia technologia w zależności od typu wytwarzanych produktów, rodzaju polimeru i wymaganych funkcji.

Opracowana przez firmę LMI formuła środków służących do usuwania części z form umożliwia wytworzenie bardzo cienkiej i stabilnej termicznie warstwy, która ściśle przylega do powierzchni formy i pozwala na usuwanie części bez pozostawiania śladów, zmniejszając tym samym koszty procesu obróbczego i podwyższając standardy jakości, a także wydłużając czas przerwy między kolejnymi pracami serwisowymi. Preparaty te znajdują zastosowanie w następujących procesach:

  • formowaniu wtryskowym i dmuchaniu
  • formowaniu tłocznym
  • formowaniu przetłocznym
  • formowaniu wtryskowym
  • formowaniu termicznym
  • kalandrowaniu i wytłaczaniu.