Preparaty przeznaczone do tego rodzaju obróbki umożliwiają poddawanie blachy obciążeniom zginającym przekraczającym jej granicę sprężystości, tak aby trwale ją odkształcić, a jednocześnie zapewnić wzrost średniej trwałości narzędzi.

Większość wykorzystywanych surowców pochodzi z odnawialnych i biodegradowalnych źródeł, a jednocześnie zapewnia zgodność z wymogami wydajności produkcji. Zastosowanie estrów syntetycznych w połączeniu z innowacyjną technologią produkcji doprowadziło do stworzenia linii produktów gwarantujących dobrą smarowność, zwiększenie wydajności narzędzi wykorzystywanych do gięcia, ograniczenie wpływu na środowisko oraz poprawę ogólnych warunków pracy i zmniejszenie zużycia energii możliwe dzięki dostosowywaniu siły wywieranej przez giętarkę do zamierzonego rodzaju obróbki.