W ostatnich dziesięcioleciach nasza działalność w zakresie badań i rozwoju była ukierunkowana na poszukiwanie konkurencyjnej pod względem technologicznym i bezpiecznej alternatywy dla oleju mineralnego.

Naszym głównym celem jest opracowanie nowoczesnych produktów o wysokich parametrach technicznych, a jednocześnie bezpiecznych dla zdrowia użytkowników.

Nasze produkty nie tylko spełniają obowiązujące aktualnie przepisy dotyczące substancji chemicznych, ale są opracowywane z uwzględnieniem coraz bardziej restrykcyjnych uregulowań unijnych oraz konieczności wyeliminowania ryzyka chemicznego grożącego użytkownikom.

W celu zapewnienia jak najlepszej wydajności naszych preparatów, nasi pracownicy techniczni, pozostający do pełnej dyspozycji klientów biznesowych, przeprowadzają próby kompatybilności i zastosowania w przemyśle.