Narzędzia i formy używane w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i szkła, w odlewniach i w procesach cięcia i walcowania stali, jak i inne elementy wykorzystywane w procesie produkcyjnym, w tym np. rury i metale żelazne przed i po obróbce odlewniczej, wymagają ochrony przed korozją i utlenianiem.

Dzięki swoim właściwościom chemicznym i fizycznym ŚRODKI OCHRONNE gwarantują:

  • ochronę przed rdzą
  • wysoką zdolność zwilżania
  • wysoki stopień płynności i przenikalności
  • własności ochronne i przeciwutleniające.

Dysponujemy szeroką gamą produktów, w tym cynkowych, zapewniających odpowiednią ochronę na wszelkiego rodzaju potrzeby, również na czas składowania.