Rąbkowanie i zaciskanie to procesy prowadzące do połączenia krawędzi cienkich arkuszy blachy.

Aby zapewnić prawidłowe przeprowadzenie tych procesów obróbczych oraz niskie zużycie wykorzystywanych z nim narzędzi, konieczne jest użycie odpowiednich preparatów, przetestowanych do danego zastosowania. W celu zagwarantowania oczekiwanych rezultatów wszystkie preparaty przeznaczone do tego rodzaju obróbki są testowane i zatwierdzane przez renomowanych producentów maszyn, w tym przez firmę TOX.

Dodatkowo wszystkie produkty są przyjazne środowisku, ponieważ składają się z odnawialnych surowców pochodzenia roślinnego, oraz spełniają wymogi ochrony zdrowia pracowników z uwagi na brak wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (potencjalnie rakotwórczych dla ludzi), PCB (polichlorowanych bifenyli), PCT (polichlorowanych trifenyli) i węglowodorów ciężkich (C 10- C40).