PASTA MONTAŻOWA jest „smarem”, do którego dodaje się inne składniki stałe (aluminium, miedź, grafit) w celu umożliwienia jego zastosowania w skrajnych temperaturach lub trudnych warunkach chemicznych i atmosferycznych.

Pasty montażowe przeznaczone są do zastosowania podczas montażu połączeń mechanicznych, w celu zapobiegania powstawaniu korozji spowodowanej tarciem, oraz do smarowania łożysk i wszystkich innych części mechanicznych pracujących z małą prędkością w wysokich temperaturach (1200 °C).

Dzięki swoim właściwościom chemicznym i fizycznym PASTY MONTAŻOWE mogą być stosowane do:

  • smarowania przekładni zębatych, przekładni redukcyjnych i innych części mechanicznych, ślimaków, śrub, prowadnic ślizgowych
  • docierania i montowania łączników gwintowych, wałów wielowypustowych, osi, wałów napędowych, uszczelek głowic, części mechanicznych pracujących w wysokich temperaturach lub w warunkach korodujących, rur wydechowych, profili, kolektorów, części mechanicznych poddawanych działaniu pary lub wilgoci oraz wszystkich delikatnych połączeń mechanicznych
  • zapobiegania zatarciom.

PASTY MONTAŻOWE znajdują zastosowanie w rozmaitych sektorach przemysłu.