SMARY STAŁE są środkami smarnymi o wysokiej lepkości służącymi do smarowania powierzchni podlegających działaniu dużej siły nacisku, których bazą jest zawsze olej mineralny, naturalny lub syntetyczny, zmieszany z innymi składnikami.

Stosowanie smarów stałych z linii Bcolibrì pozwala na zmniejszenie tarcia i zużycia maszyn, co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia konsumpcji energii oraz do utrzymania maszyn w lepszym stanie w wyniku zmniejszenia temperatury roboczej.

SMARY STAŁE pełnią dwie ważne funkcje:

  • tworzenie stale dostępnej rezerwy smaru;
  • ochrona maszyn przed czynnikami zewnętrznymi, np. kurzem, wodą, rozpuszczalnikami i wysokimi temperaturami.

W asortymencie SMARÓW STAŁYCH dostępne są: SMARY DO WSZECHSTRONNEGO ZASTOSOWANIA, SMARY DO WYSOKICH TEMPERATUR, SMARY SILIKONOWE, SMARY DO UKŁADÓW CENTRALNEGO SMAROWANIA, SMARY SPOŻYWCZE, SMARY DO ZASTOSOWAŃ MORSKICH, SMARY SPECJALNE np. odporne na węglowodory lub do stosowania z udziałem tlenu lub przy dużych prędkościach roboczych.

Smary stałe znajdują zastosowanie jako środki smarne we wszystkich sektorach przemysłu.