Dział Technology Division zajmuje się:

  • Projektowaniem i rozwojem Systemów Smarowania;
  • Projektowaniem i rozwojem aplikacji mechanicznych;
  • Kontrolą i certyfikacją maszyn i narzędzi według Dyrektywy Maszynowej 2006/42/UE;
  • Projektowaniem i rozwojem systemów automatyki przemysłowej za pośrednictwem symulacji brył 3D;
  • Inżynierią odwrotną;
  • Projektowaniem i rozwojem prototypów.

Nieustanne poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, mające na celu polepszenie warunków pracy operatorów i ochronę środowiska, pozwoliło LMI Engineering zaprojektować i zrealizować systemy mikro smarowania, które świetnie wspomagają osiągi naszych preparatów chemicznych. Rezultatem tego jest ograniczenie zużycia
środków smarnych, dzięki skutecznej i precyzyjnej aplikacji produktu w miejscach, gdzie jest to konieczne oraz zwiększenie produktywności i jakości produktów, poprzez redukcję odrzutów, ograniczenie zużycia form i interwencji konserwacyjnych