Kolorujemy” nasz sposób pracy na zielono!
Lmi S.r.l od powstania czyni największe starania w kierunku tworzenia produktów przyjaznych dla środowiska.
Dla nas zrównoważony rozwój jest synonimem odpowiedzialności wobec klientów oraz środowiska w którym wszyscy żyjemy.

Colibrì GREEN
jest nową linią produktów smarnych do obróbki plastycznej metalu na zimno

 • surowcami pochodzącymi ze źródeł odnawialnych;
 • biodegradowalnością;
 • najwyższa zgodnością z najsurowszymi wymaganiami BHP.

ZALETY W ŚRODOWISKU PRZEMYSŁOWYM:

 • Znacząca poprawa technologii smarnej i skuteczności chłodziw;
 • Znacząca poprawa estetyki malowanych części dzięki bezpośredniemu malowaniu;
 • Produkty łatwo i szybko usuwalne w procesie odtłuszczania;
 • Istotne zmniejszenie zużycia narzędzi obróbczych i konsumpcji płynów smarnych.

ZALETY ZDROWOTNE I ŚRODOWISKOWE:

 • Brak ryzyka pożarowego;
 • Brak zadymienia zakładu produkcyjnego;
 • Brak konieczności monitorowania limitów poziomu narażania pracowników;
 • Eliminacja substancji niebezpiecznych;
 • Zmniejszanie ryzyka związanego z przypadkową dyspersją produktu w środowisku.