W każdym sektorze przemysłu i w każdym przedsiębiorstwie konserwacja stanowi delikatną i strategiczną kwestię, a jej staranne i dokładne zaplanowanie umożliwia zwiększenie średniej żywotności maszyn, a także wydajności, ponieważ ogranicza liczbę nieplanowanych przestojów i związane z nimi koszty.

Właśnie dlatego stworzyliśmy specjalną linię produktów przeznaczonych do czynności konserwacyjnych.

Poprzez połączenie swojego know-how i chęci odpowiedzi na potrzeby klientów biznesowych, firma LMI stworzyła linię BColibrì przeznaczoną do rozmaitych zastosowań związanych z konserwacją maszyn.

Konserwacja przemysłowa pozwala na utrzymanie maszyn w dobrym stanie, a co za tym idzie zapewnia produktywność, wydajność cyklu produkcyjnego i bezpieczeństwo pracowników, czyli spełnia wszystkie kryteria leżące u podstaw filozofii firmy. W oparciu o wymagania i sugestie naszych klientów biznesowych opracowaliśmy i zrealizowaliśmy szeroką gamę wysoce technologicznych produktów mających na celu: ograniczenie nieplanowanych przestojów, wydłużenie czasu przerwy pomiędzy kolejnymi pracami serwisowymi, zmniejszenie kosztów zarządzania, zwiększenie średniej żywotności maszyn i ochronę zdrowia pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.