Przez odprowadzanie wiórów rozumie się usuwanie materiału odpadowego wytwarzanego w procesach obróbki na zimno różnego rodzaju produktów i półproduktów odlewniczych z wykorzystaniem płynów smarująco-chłodzących.

Procesy cięcia i usuwania materiału, w których niezbędne jest odprowadzanie wiórów, przeprowadzane są z użyciem specjalnych narzędzi, które różnią się pod względem rodzaju. Nasze płyty zapewniają ich prawidłowe i długotrwałe użytkowanie, które przekłada się na lepszą wydajność i żywotność.
Również w przypadku tych preparatów odpowiednio zadbano o ochronę środowiska, opracowując skład olejów smarująco-chłodzących z wykorzystaniem naturalnych substancji.

Technologia zastosowana podczas tworzenia środków smarująco-chłodzących firmy LMI, mająca na celu połączenie troski o warunki pracy, konieczności zapewnienia wydajności produkcji i spełnienia wymogów bezpieczeństwa, doprowadziła do opracowania biodegradowalnych, nietoksycznych preparatów wolnych od WWA, PCB, PCT i ciężkich węglowodorów, czyli substancji potencjalnie rakotwórczych, oraz pozbawionych zwrotów wskazujących środki ostrożności. Do obróbki metali używane są obrabiarki, które różnią się między sobą w zależności od typu wykorzystywanego narzędzia.

Preparaty do odprowadzania wiórów zwiększają trwałość wszystkich rodzajów narzędzi, zmniejszają różnice w wymiarach elementów, zwiększają parametry cięcia, mają bardzo wysoki punkt dymienia oraz wyjątkowo wysoką temperaturę zapłonu, niespotykaną w produktach o innej formule. Wszystkie te zalety wpływają na zwiększenie żywotności narzędzi przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii i oleju.