W szlifowaniu niezbędne jest, aby stosowany środek smarująco-chłodzący zapewniał odpowiednie utrzymanie czystości i nasmarowania drobnoziarnistej tarczy szlifierskiej w celu zmniejszenia temperatury roboczej. Drobnoziarnista tarcza szlifierska jest niezwykle twarda i, aby zapewnić odpowiednie wykończenie obrabianej powierzchni, szczeliny pomiędzy ziarnami muszą być wolne i dobrze nasmarowane.

Wydajność szlifowania gwarantowana jest dzięki znacznemu ograniczeniu ilości ciepła wytwarzanego podczas pracy (pobierana moc przekształca się w ponad 90% w ciepło, które w 75% jest przenoszone na wióry metalowe). To niełatwe zadanie spoczywa na środku smarująco-chłodzącym, który podczas procesu obróbczego ogranicza wytwarzane ciepło i wydłuża żywotność tarczy szlifierskiej, zwiększając wydajność produkcji.

Nasze preparaty składające się z substancji pochodzenia roślinnego mają na celu spełnienie tych wszystkich wymagań, poprzez połączenie następujących właściwości: wysokiej temperatury zapłonu, niskiej skłonności do parowania, dobrych właściwości myjących wynikających z niższej klasy lepkości, stabilności chemicznej i fizycznej, zmniejszenia mocy pobieranej przez wrzeciono szlifierskie wyrażanej w kW, ograniczenia do minimum zmian lepkości przy zmianach temperatury, ograniczenia ryzyka powstania pożaru, obniżenia kosztów konserwacji, możliwości zastosowania z kauczukiem i elastomerami.