ZROBOTYZOWANA LINIA

DOWNLOAD

ZROBOTYZOWANA LINIA Z SYSTEMEM WIZUALNYM DO ŁADOWANIA RUR O RÓŻNYCH WYMIARACH NA OKLEINIARKĘ

OPIS

Linia przewiduje załadunek i rozładunek na ruchomą taśmę z automatyczną zmianą różnych przekrojów rur przeznaczonych do obróbki.
Projekt składa się ze zrobotyzowanego stanowiska z systemem wizualnym, przenośnika taśmowego i różnego wymiaru chwytaków.

ZALETY

Wprowadzenie takiej linii umożliwia potrojenie wydajności, przy znacznym ograniczeniu kosztów produkcyjnych.

RYSUNKI