Nasze UKŁADY SMAROWANIA są projektowane tak, aby zapewniać:

  • CZYSTE ŚRODOWISKO PRACY
  • OGRANICZONE ZUŻYCIE SMARU
  • POPRAWĘ W ZAKRESIE CZYSZCZENIA I USUWANIA ODPADÓW

Metoda mikrodozowania związana jest ściśle z nowoczesnym podejściem do obróbki plastycznej metali. Kiedyś w ramach różnych procesów obróbczych wykorzystywano zazwyczaj znaczne ilości płynów do OBRÓBKI PLASTYCZNEJ NA ZIMNO. Dziś natomiast, dzięki zastosowaniu systemów mikrosmarowania i rozwiązań opracowanych ad hoc w zależności od danej sytuacji produkcyjnej, można ograniczyć ich zużycie w niektórych przypadkach nawet o 60%.

Metoda mikrosmarowania wymaga zastosowania specjalnych zintegrowanych systemów dozowania umożliwiających zoptymalizowanie procesu poprzez określenie ilości smaru do wykorzystania w trwającym określony czas cyklu. Kluczowym elementem tego systemu jest dostarczanie dokładnie takiej ilości smaru, która jest niezbędna do prawidłowego działania instalacji. Cała reszta to niepotrzebne marnotrawstwo.

Strona w budowie…