Celem firmy LMI jest poprawa środowiska i jakości życia w miejscu pracy.

Pojęcie jakości zajmuje centralne miejsce w filozofii przedsiębiorstwa, ponieważ to właśnie ciągłe jej poszukiwanie wprawia w ruch wszelkie inne pozytywne procesy przynoszące korzyści wszystkim zaangażowanym podmiotom, od firm przemysłowych po końcowych konsumentów.

Jakość, zrównoważoność i profesjonalizm to trzy wartości, które zdaniem firmy są nierozłączne: aby produkt był doskonały, nie może nie spełniać kryteriów zrównoważoności.

Dla firmy LMI zrównoważony rozwój oznacza stałe dążenie do zachowania równowagi pomiędzy ulepszaniem i innowacją, a odpowiedzialnością wobec ludzi i środowiska, czyli innymi słowy zapewnienie, aby nasi potomkowie mieli co najmniej te same możliwości, do których na dzień dzisiejszy doprowadził nas postęp technologiczny.